هدر محصولات

هدر محصولات (2)

ادامه مطلب...

سیستم ساختمانی قاب های سبک فولادی (LSF)
ساختمان های پیش ساخته فولادی سبک (light weight steel frame) که به سازه های LSF موسوم بوده که به صورت خشک و عمدتا با استفاده از اتصالات پیچی بکار می روند.

 

ادامه مطلب...

از مصادیق بارز ساخت و سازهای صنعتی، ساختارهای خشک می باشد. عملکرد لرزه ای مناسب، سرعت اجرایی آسان و با سرعت، دقت بالا، کاهش بار مرده ساختمان از مزایای ساختار خشک می باشد.

ادامه مطلب...

یکی از مهمترین گزینه ها در بحث درب و پنجره های UPVC مقاطع پروفیل های تقویتی فلزی داخل آن می باشد. به نحوی که در محاسبات بارهای وارده به یک پنجره نصب شده در ساختمان، کلیه نیروها به مقاطع پروفیل های فلزی مزبور اعمال گردیده و پروفیل UPVC صرفا به عنوان پوشاننده عمل می نماید.